Съдии от Окръжен съд - Плевен започват серия от лекции пред седмокласници

Те ще посещават сградата на училище „Йордан Йовков“ в четири поредни вторника

По инициатива на Плевенски окръжен съд, целяща повишаване правната култура на подрастващите, ще бъдат изнесени редица лекции пред ученици от ОУ „Йордан Йовков“ град Плевен.

Лекциите ще обхванат децата от седмите класове. Темите на същите са избрани от техни преподаватели и са свързани с наболели въпроси, касаещи днешното общество, като превенция срещу употребата на наркотични вещества, домашното насилие над малолетни и непълнолетни, възпитателните мерки при противообществени прояви, както и хулиганските прояви на непълнолетните лица.

Лектори са съдии от Окръжен съд Плевен, а именно заместник председателя съдия Емил Банков и съдия Силвия Кръстева. Те ще посещават сградата на училище „Йордан Йовков“ в четири поредни вторника през месец октомври, като първата лекция ще се проведе днес.