Математическа крачка напред със седмокласниците от СУ "Иван Вазов"

Допълнителните часове по математика се осъществиха по проект "Твоят час"

По време на втория учебен срок бяха сформирани две групи за допълнителна работа по математика с ученици от VII В клас при СУ "Иван Вазов" - Плевен, информират от училището. Всички ученици бяха търпеливи и старателни. Често имаха затруднения, но не се отказваха. Отделяха от своето време и то за учебен предмет, който много ученици искат да пропуснат. Подкрепени от своите родители, техния класен ръководител г-жа Илка Славова и учителката по математика г-жа Христинка Пеева, те често правеха по-малки крачки от очакваното, нерядко се разочароваха от резултатите си, но участваха активно в занятията и опитваха пак и пак. Усърдието им беше възнаградено и те преодоляха НВО по математика и дори постигнаха повече – увереност, че могат.

Допълнителните часове по математика се осъществиха по проект "Твоят час". Финансирането включва безплатното обучение на учениците и осигуряване на всички необходими материали за приятното провеждане на тези часове. Учениците получиха папки с работни материали, химикалки, моливи, чертожни инструменти и достъп до електронни ресурси.

Седмокласниците отделяха време за математика преди редовните часове, след тях, а понякога и в съботните дни. Те заслужиха своята ваканция!