От МВР разпоредиха превантивни действия във връзка с динамичната метеорологична прогноза

В структурите на ОДМВР е създадена организация за оказване на съдействие на местната власт, при необходимост

Според прогнозата за очаквани интензивни валежи в предстоящите дни, МВР предприема мерки за  осъществяване на превантивни дейности за предотвратяване на евентуално усложняване на обстановката.

Директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Николай Николов вчера е изпратил писма до областните управители за преглед на техническото  състояние и наблюдение на нивата на водоемите в прилежащата територия. Дадени са указания за предприемане на превантивни действия по почистване и наблюдение на критични точки от канализационната и пътната инфраструктура на населените места, както и осигуряване на информация за съответните водни обекти. В структурите на ОДМВР е създадена организация за оказване на съдействие на местната власт, при необходимост. Дадени са допълнителни указания на териториалните структури на ГДПБЗН за повишаване на готовността в случаи на възникване на извънредни ситуации, както и за своевременното информиране на представителите на изпълнителната и местната власт. 

В готовност за реакция е оперативният щаб на МВР, който е в непрекъсната връзка с Националния оперативен център   към ГД „ПБЗН“.

Безопасно поведение преди, по време и след наводнение, за да запазят хората живота, здравето и имуществото си:

- да не се изпада в паника, да се прецени ситуацията и намери безопасно място, ако е необходимо;

- да не се пресичат силно течащи води, ако се придвижват с МПС. Изключително опасни са опитите за спасяване на превозното средство, тъй като само 15 см силно течаща вода е в състояние да движи автомобилите;

- задължително да се изключват електрозахранването и подаването на газ в домовете;

- да има осигурени пакети със суха храна и чиста питейна вода. В случай на сериозни наводнения, не е препоръчително използването на водата от чешмата, има опасност тя да бъде замърсена от високите подпочвени нива на водата;

-  документите да са подготвени на лесно достъпно място;

- да има план за действие със семейството – контакти с деца, роднини и близки, да се съобразяват с указанията на местната власт и полицията;

- хората редовно да се информират за актуалната обстановка в района, в които се намират или там, където искат да отидат;

- да не се влиза в подлези, включително в  метрото;

- ако сте сред природата, важно е да не се застава под мостове, да не се движите в дерета или други подобни места, където би могло да се получи силен отток на вода, който носи дървета, камъни и други тежки предмети, опасни за живота.

- ако се намирате в обществена сграда, спазвайте указанията на хората, които се грижат там за тяхната безопасност.

Подробни правилата за поведение и действие при наводнение може да прочетете на сайтовете на ГДПБЗН, МВР, pojarna.com, както и в прикачените материали