Министерството на културата ще извърши проверка в Роженския манастир

Тя е по повод извършения акт на насилие и вандализъм

Във връзка с извършения акт на насилие и вандализъм на територията на Роженския манастир „Рождество Богородично“ Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ към Министерството на културата ще извърши проверка на място с цел установяване на нанесени щети върху недвижимата културна ценност.