V-то Модерно училище по акушерство и гинекология ще се проведе в МУ-Плевен

Събитието има за цел да обогати медицинските познания на бъдещите лекари и акушерки

Асоциация на студентите медици в България – Плевен (АСМБ-Плевен), със съдействието на Студентски Съвет при Медицински Университет – Плевен, под патронажа на Ректора на Медицински Университет - Плевен проф.д-р Славчо Томов, д.м.н., имат удоволствието и честта да Ви поканят за пета поредна година да се включите в Модерното училище по акушерство и гинекология , 27-29 Април 2018 г., Медицински Университет – Плевен

Основна тема на събитието са профилактиката, диагностиката, методите на лечение на заболяванията на женската полова система и млечна жлеза, бременност и съпътстващите възможни усложнения, фетална хирургия, както и мултидисциплинарните подходи за свързаните с тях проблеми. В този контекст, за участващите студенти, специализанти, докторанти, млади лекари и акушерки ще бъде изключително полезно да се запознаят с най-съвременните методи и иновации. 

Това събитие има за цел да обогати медицинските познания на бъдещите лекари и акушерки, допълвайки обучението им по теми и въпроси, които не са застъпени в учебната програма, за най-модерните начини на лечение. Студенти, акушерки и млади лекари ще имат възможността да представят и свои научни разработки по време на специални сесии чрез презентация.