Планират разкриването на нова местна комисия за борба с трафика на хора в Плевен

Правителството утвърди Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2017 г

Правителството утвърди Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2017 г. Това информират от правителствената информационна служба.

Според документа Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) планира разкриването на нова местна комисия в Плевен, както и съгласуването и приемането на петгодишна Стратегия за борба с трафика на хора в България 2017-2021 г.

По отношение на дейностите по превенция на трафика на хора са предвидени три национални кампании и инициативи на местно ниво. Те ще се фокусират върху превенцията и предотвратяването на трафика на хора с цел трудова експлоатация, информационна кампания по повод Международния ден за борба с трафика на хора, както и кампания за актуални форми и тенденции по повод 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора. 

Друг акцент в програмата е провеждането на информационни дейности за рисковете от трафик на хора сред мигранти и граждани на трети страни. Планирано е провеждането на специализирано изследване, с което да се направи картографиране на районите, населени със силно уязвими общности по отношение на въвличане в трафик на хора и извеждане и анализ на рисковите фактори и вида трафик. Акцент в програмата за 2017 г. е също развиването на антитрафик-мрежата от доброволци към местните комисии за борба с трафика на хора и администрацията на НКБТХ, чрез обучения и провеждане на Академия за доброволци.

Планираните дейности, свързани с обучението и квалификацията на кадри, включват повишаването на капацитета на специалистите, работещи по противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите, като тази година са планирани и специални обучения на ромски медиатори в „Бюро по труда“.

Основен акцент в дейностите, свързани със закрилата, възстановяването и реинтеграцията на жертвите на трафик на хора, е разкриването на два нови приюта на територията на София, адресиращи специфичните потребности на деца и лица, жертви на трафик на хора, с което държавата повишава повече от два пъти капацитета си за предоставяне на такъв тип услуги. Акцент е и развиването на специализираната подкрепа на мъже, жертви на трафик на хора. Програмата предвижда също утвърждаване на мрежата на адвокати, специализирани в областта на зашита на жертви на трафик, съдействащи на разследването.