Две от предложенията в дневния ред на Общинския съвет бяха отложени

Предложението за новата наредба за символите, почетните знаци и отличията на Плевен ще бъде внесено през юли

Две от предложенията в дневния ред на Общинския съвет днес бяха отложени - това са Т.4 за нова Наредба №11 за символите, почетните знаци и отличията на Община Плевен и Т.6 за преобразуването на Общинско предприятие „Център за градска мобилност“ в „Център за градска мобилност“ ЕАД.

По новата Наредба 11 съветниците прецениха, че промените трябва да бъдат обсъдени още веднъж внимателно в ПК по култура, заедно с всички постъпили предложения и мнения по темата. Едва след това предложението за новата наредба ще бъде внесено за обсъждане на сесия - това ще стане на заседанието през юли, информиаха от пресцентъра на местния парламент.