Приеха наредба за гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения

На територията на град Плевен има пет гробищни парка

Общински съвет - Плевен прие Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на община Плевен, съобщават от пресцентъра на местния парламент.

Гробищните паркове са обществени терени със специално предназначение и са публична общинска собственост по силата на Закона за общинската собственост. На територията на град Плевен има пет гробищни парка - до Стадиона, Горноплевенските гробищен парк, “Чаира”, „Мюсюлмански гробища” и „Еврейски гробища”, плюс гробищните паркове по кметства и населените места в общината. В Община Плевен дейностите, свързани с извършването на траурните обреди, водене на регистър на гробните места, събиране и отчитане на таксите за гробоползване по Закона за местните данъци и такси, се извършват от звено „Мероприятие управление на гробищни паркове“, което няма задължение по поддържането им. Кметовете на кметства и кметските наместници, без изрично възложени пълномощия и без осигуряване на целеви средства, стопанисват гробищните паркове на тяхна територия. Състоянието на гробищните паркове в Плевен предизвиква възмущението на гражданите - липса на алеи, окаяно състояние на съществуващите ритуални зали в двата гробищни парка - Горноплевенските и до Стадиона, и липсата на такава зала в парк „Чаира“ и т.н., посочи на сесията днес кметът на Плевен Георг Спартански. Във връзка с предложението бе направен и коментар, че проблемите със стопанисването на гробищните паркове в община Плевен ще се реши със създаването на общинско предприятие с такъв предмет на дейност.

По време на обсъждането кметът на с.Николаево Ваня Орозова постави въпрос от името на кметовете на кметства в общината, касаещ конкретно чл.18, ал.2 на Наредбата. Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на община Плевен ще влезе в сила 7-дневен срок от публикуването й на сайта на Община Плевен и местния печат, гласи решението на съветниците. Общински съвет - Плевен