Мартин Митев: Няма достатъчно мотиви за закриването на ОУ "Васил Левски"

"Когато има някакъв проблем, не можеш, идентифицирайки го, веднага да приложиш най-тежката и най-крайната мярка", коментира той

Председателят на общинския съвет Мартин Митев се обяви против закриването на ОУ "Васил Левски" и ОУ "Никола Вапцаров" в Плевен.

"Дебатът беше дълъг и тежък. Изслушахме кмета, който е вносител на предложението. Изслушахме и директорът на ОУ "Васил Левски". Пръв изразих становището си, че съм против закриването на тези две училища по този начин. Не може да бъде взето решение на база на едно предложение, което за мен не е добре мотивирано, като изключим финансовата обосновка. Няма анализ на съществуващото състояние, няма оценка на риска от тези действия. Изобщо доста постно предложение, което не дава необходимата информация, за да вземеш адекватно решение", коментира Митев.

"Закриването е крайна мярка. Когато има някакъв проблем, не можеш, идентифицирайки проблема, веднага да приложиш най-тежката и най-крайната мярка, Смятам, че не са изчерпани други възможни решения за "лечение на болестта". Да, може и да се стигне и до най-крайната мярка, но според мен това е неработещо решение. По принцип съм привърженик на неподдържане на губещи структури", коментира Митев, отбелязвайки, че на изминалата сесия е закрита детската градина в село Беглеж, но няма база на сравнение този случай със случая на двете училища

"Абстрахирам се от всякакви слухове, които са стигнали до мен кое поражда желанието за закриване на това училище. Няма да коментирам и емоциите, вложени и от двете страни - кмет и директор. Емоциите не са нещо, което води до добро, трябва да се мисли трезво. Има и емоционален момент, да, но нашата работа не е да се поддаваме на емоциите, а да вземем правилното решение. То ще бъде взето. За мен това не са достатъчно мотиви за закриване. Мога да посоча ред неща, които липсват в мотивите и затова всъщност предложих един проект на решение, който бе гласуван от колегите", продължи Митев.

По думите му до 15 март кметът Георг Спартански трябва да внесе в общинския съвет цялостна концепция за оптимизация на образователната инфраструктура, включваща анализ на съществуващата мрежа, мерки за оздравяване и преструктуриране на училищата със съответните срокове и финансов ресурс.

"Не може всичко да се пречупва само и единствено през призмата на финансирането, защото друг мотив няма. Абсолютно никакъв друг мотив не съществува. Ако двете училища бяха търговски дружества и съм собственик, досега да съм ги обявил за ликвидация, ако говорим за финансови показатели. Те са фалирали, това е истината. Няма да се обръщам назад и да задавам въпроси - защо и как се е стигнало до този момент, кога е започнала тенденцията. Защо отпреди 8-10 години, когато е започнала тенденцията до вчера не са предприети никакви действия. Дайте да не търсим вина и да не гледаме назад. Слуховете ги оставям назад - дали някой има апетити, интереси и т.н. Откъде да знам какво се е въртяло в главата на вносителя на това предложение? Къде са аргументите? Аз съм против да бъдат закрити тези две училища и си отстоявам позицията, докато не се приложат всички други възможни мерки и решения, за да стигнем до крайната мярка. Може би ще стигнем до нея, но може и да не стигнем", каза още председателят на ОбС-Плевен.