Създаването на предприятие "Управление на общински земи и гори" ще обсъдят на предстоящата сесия съветниците

Съветниците ще обсъдят и гласуват предложения за три нови наредби

Тридесет и една точки включва предварителният дневен ред на редовната сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 22 декември (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".

Съветниците ще обсъдят и гласуват предложения за три нови наредби: "За изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Плевен”, "За финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Плевен" и "За условията и реда за вписване на данни в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Плевен”.

Ще бъдат разгледани и изменения в Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Плевен.

Ще бъде обсъдено предложение за създаване на ново Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори”.

Ще бъде гласуван нов Правилник за организацията и дейността на звено "Инспекторат” към администрацията на Община Плевен, информираха от пресцентъра на местната управа.