Чрез интерактивна игра ученици ще опознават историята в имената на плевенските улици

Предварително ще се запознаят с биографиите на 16 личности, сред които са Данаил Попов и Димитър Константинов, Никола Петков и Стоян Заимов, Катя Попова и Гена Димитрова, Илия Бешков, Никола Ракитин, Цветан Лазаров

Атрактивно и многопластово събитие организира по нов свой проект „Учебна работилница Европа”. Плевенското сдружение е координатор по проект “70 години от края на войната - 70 години от освобождението - да защитим човешкото достойнство, свободни и в мир и да изградим бъдещето на Европа (Мир)”, с партньори организации от Германия, Румъния и Словения.

Заедно с млади европейци „Мир” съпоставя биографии от Източна и Западна Европа. С помощта на интервюта ще бъдат документирани спомени и житейския път на хора, които са показателни за историческото развитие на Европа. Тези биографии - на онези, които смело са се изправили срещу насилието и ограничаването на свободите, ще бъдат представени в европейски музеи. Плевенски гимназисти вече изработиха биографии на видни личности – творци, дисиденти, политици, религиозни водачи, които могат да бъдат видени в сайта на проекта, на адрес http://frieden-bg.eu/index.php?id=bio.

Освен това, в градовете на всички партньори ще бъдат разгледани имена на улици с въпроса: кои имена са били променени и защо, за да може да се дискутира на базата на примери отношението към историята, да се преодолеят табута и да се разчупи мълчанието.

За Плевен една от дейностите по този модул на проекта е организиране на интерактивна игра с ученици от 6 и 7 клас, под наслов „Историята в имената на плевенските улици”. Целта на играта е чрез състезание между 4 отбора от по четирима участници да се проучат различни маршрути в Плевен, включващи поне по една улица, чието име е сменено след 1989 г., както и улици, носещи имената на видни личности или на исторически събития и местности.

Децата предварително ще се запознаят с биографиите на 16 личности, сред които са Данаил Попов и Димитър Константинов, Никола Петков и Стоян Заимов, Катя Попова и Гена Димитрова, Илия Бешков, Никола Ракитин, Цветан Лазаров. На 3 поста по всеки от маршрутите ще бъдат разположени доброволци - по-големи ученици и студенти, които ще упътват състезателите към следващия обект.

Обиколката започва от Регионалния исторически музей, където историкът Красимир Петров ще изнесе пред състезателите беседа за Дойранската епопея, славната Девета дивизия и нейния командир, генерал Владимир Вазов. Крайна спирка в обиколката ще бъде Регионална библиотека „Христо Смирненски”. Там, след викторина, на всички участници ще бъдат връчени сертификати.

Играта ще се проведе на 25 октомври, вторник, от 14:00 часа. В нея ще се включат отбори от шестокласници и седмокласници от СУ „Иван Вазов”, ОУ „Цветан Спасов” и от скаутски клуб „Лъвче” - Плевен.