Общината иска от държавата терена на изоставен строеж за спортна зала

Общинският съвет обяви конкурси за управители на три общински дружества

На редовната си сесия днес Общинският съвет обяви конкурси за управители на три общински дружества: „Диагностично-консултативен център II-Плевен” ЕООД, „Дентален център I-Плевен” ЕООД и „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I-Плевен” ЕООД. Беше приета и Стратегия за управление на общинската собственост в Община Плевен за периода 2016-2019 г. Тя съдържа основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, основните характеристики на отделните видове имоти, както и анализи и мерки за изпълнение на определените приоритети. Съветниците дадоха съгласието си за строителство на пристройка на един етаж – топла връзка между сградата на СОУ „Иван Вазов” и плувния басейн.

Беше прието предложението на кмета Георг Спартански за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Плевен на два имота - частна държавна собственост, намиращи се на ул. „Сан Стефано”, преди входа на парк „Кайлъка”. Става въпрос за терена, предвиден за универсална спортна зала. От близо 30 години строежът е изоставен и вече опасен. Ако имотите преминат в собственост на Община Плевен, могат да послужат за изграждане на изложбен, културен и спортен център, какъвто Плевен няма.

Общинският съвет възложи на Кмета на Община Плевен да изготви предложение до Министерския съвет на Република България, чрез Областен управител – Плевен, за безвъзмездно прехвърляне на имотите в собственост на Община Плевен. Toва съобщиха от пресцентъра на общината.