Плевенският въздух отново е сред най-запрашените в България

Стойностите са 1,8 пъти над нормaтa

Наднормено запрашаване на въздуха е измерено вчера в 18 града в страната, а Плевен отново е сред тях. Това сочат данните на сайта на Изпълнителната агенция по околна среда. Стойностите са между 1.21 и 2.09 пъти над средноденонощната норма, като за Плевен са 1,8.

От ИАОС посочват като причина за превишенията "масово използване на твърдо гориво в битовия, обществения сектор и емисии от автомобилния транспорт, съчетано с неблагоприятни метеорологични условия".