Екипи на РДПБЗН-Плевен са реагирали на 62 произшествия през октомври

При пожарите през миналия месец са пострадали двама граждани

През месец октомври 2015 г. районните служби за пожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗН) към РДПБЗН-Плевен са взели участие в ликвидирането на 62 произшествия, срещу 100 - за същия период на 2014 г.

22 пожарa са били с материални загуби, а 11 - без нанесени такива. Аварийно-спасителните дейности, помощни операции и дежурства са били 25 на брой. 4 са регистрираните лъжливи повиквания.

При пожарите през месец октомври 2015 г са пострадали двама граждани.

Анализът сочи, че най-голям брой пожари с материални загуби са възникнали в отраслите транспорт и жилищно стопанство. Най-често те са били причинени от късо съединение и небрежност при боравене с открит огън.