Питейната вода в Плевенско няма отклонения

Взети са проби от 8 населени места

По микробиологични и химични показатели са пробонабрани и изследвани 20 проби питейни води от 8 населени места по показателите на Наредба за качеството на водата. Тя е предназначена за питейно - битови цели.

Регионална здравна инспекция-Плевен уточнява, че пробите не са с отклонения от нормативните изисквания.