Отново регистрираха случай на замърсена вода в Плевенско

Пробите от Драгаш войвода са показали несъответствие

По микробиологични и химични показатели са пробонабрани и изследвани 22 проби питейни води от 12 населени места, които са изследвани по показателите на постоянния и периодичния мониторинг.

От тях 2 проби от едно населено място – с. Драгаш войвода са показали несъответствие по микробиологични показатели. От страна на ВиК дружеството, по разпореждане на РЗИ, е извършена промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа за привеждане на качествата на водата в съответствие със здравните изисквания и извършване на контролни лабораторни изследвания, доказващи ефективността на проведените оздравителни мероприятия.

Към настоящия момент няма риск за здравето на населението. На отговорното лице е съставен акт, информира РЗИ-Плевен.