Питейната вода в Плевенско е без отклонения от нормата

Изследвани са 10 проби питейни води от едно населено място

По микробиологични и химични показатели са пробонабрани и изследвани 10 проби питейни води от едно населено място. Пробите са изследвани по показатели на Наредба №9/2001г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели.

От тях няма проби с отклонения от изискванията, съобщиха от РЗИ-Плевен.