Регистрираха замърсена питейна вода в Плевенско

В Горна Митрополия пробите са показали несъответствие по микробиологични показатели

По микробиологични и химични показатели са пробонабрани и изследвани 10 проби питейни води от 6 населени места, които са изследвани по показателите на Наредба №9/2001г. на МЗ. От тях пробите на едно населено място – Горна Митрополия са показали несъответствие по микробиологични показатели.

От страна на ВиК дружеството, по разпореждане на РЗИ, е извършена промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа за привеждане качествата на водата в съответствие със здравните изисквания и извършване на контролни лабораторни изследвания, доказващи ефективността на проведените оздравителни мероприятия.

Към настоящия момент няма риск за здравето на населението. На отговорното лице е съставен акт за административно нарушение.