Спад на трудовите договори в Плевенско

Ангажираните по трудовоправни отношения в региона са 57 500 души

Броят на наетите лица по трудови договори е намалял с 1,3 на сто за последното тримесечие в Плевенско, сочат данните на Териториално бюро-Плевен.

Най-голямо намаление на наетите лица в края на миналата година се наблюдава в икономическите дейности, като ангажираните по трудовоправни отношения в региона са 57 500 души. Всеки пети в сферата на селското, горското и рибното стопанство е освободен - спадът е с 21.2 на сто. Всеки десети от хората, които са били ангажирани с операции с недвижими имоти също вече не е на трудов договор. В сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" има спад с 8.3 на сто, а в сферата на културата, спорта и развлеченията - с 3.8 на сто.

Отбелязано е и най-голямо увеличение на наети лица в две сфери по трудово и служебно правоотношение - в "Административни и спомагателни дейности" са повече с 3.2 на сто в сравнение с предходното тримесечие, а в сектора "Образование" - с 2.9 на сто, показват данните на НСИ.