Областният управител ще търси средства от държавата за моста край Чомаковци

Ралица Добрева организира среща с Агенция „Пътна инфраструктура”-София

На днешното заседание на Комисията по транспорт в Областна администрация плевен бе разгледано искането на Община Червен бряг за уточняване на обходни маршрути поради затваряне на моста над р.Искър на Път ІІІ-306, Червен бряг-Чомаковци-Кнежа.

Припомняме, че поради възникнала авария на моста над р.Искър, преди с.Чомаковци, Път ІІІ-306, Червен бряг-Чомаковци-Кнежа, мостът се затваря за ремонтни работи считано от 06.01.2014год. Съгласно заповед на директора на Областно пътно управление, инж.Ивайло Денчев, е утвърден обходен маршрут за автомобилното движение: Луковит-Долни Дъбник-Искър Кнежа. Освен знаците преди и след мостовото съоръжение, ще бъдат поставени и незаобиколими препятствия преди и след него.

Предвид важността на съоръжението за провеждане на автомобилното движение, вкл. от и за Ферибота в гр.Оряхово, Областният управител на Област Плевен Ралица Добрева е отправила искане до министрите на транспорта и регионалното развитие, за осигуряване на целеви средства за проектиране на ново съоръжение над р.Искър, преди с.Чомаковци. За целта е организирана и среща на г-жа Добрева с Агенция „Пътна инфраструктура”-София.

На заседанието стана ясно, че Община Червен бряг трябва да промени общинската транспортна схема, като движението се проведе по маршрута: Чомаковци-Лепица-Сухаче-Горник-Червен бряг.

Необходимо е новите маршрутни разписания да бъдат одобрени от Областната комисия по транспорт.