БАН избра проф. д-р Григор Горчев за член-кореспондент

Плевенският професор ще отговаря за отделение „Медицински науки" - направление "Клинична медицина"

БАН обяви имената на новоизбраните член-кореспонденти на официалната си страница. По взаимно съгласие те избраха професор д-р Григор Горчев за член-кореспондент на БАН. Това се случи в заседание на 20 декември. Тогава събранието на академиците на БАН избра новите член-кореспонденти. Плевенският професор ще отговаря за отделение „Медицински науки" - направление "Клинична медицина".

Член-кореспондентите на БАН се избират по основни критерии, включващи значими успехи в научната дейност, национално и международно научно признание.