Община Плевен продължава да търси специалисти по социален проект

Търсят се двама лекари и логопед за услуги по социален проект

Община Плевен съобщи с уведомление на сайта си, че удължава срока на поканите за изразяване на интерес към позициите лекар-педиатър в услугите "Формиране и развитие на родителски умения" и "Семейно консултиране и подкрепа", лекар-гинеколог в услугите "Формиране и развитие на родителски умения" и "Семейно консултиране и подкрепа" и логопед в услугите "Ранна интервенция на уврежданията".

В началото срокът за всички желаещи бе 1 декември, но сега той е продължен до 5 януари 2015 г.

Касае се за проект за социално включване "Днес инвестираме в бъдещето на децата“.