Прокурори от Полша и Франция обмениха опит с плевенските си колеги

Състоя се работно посещение на прокурори в Окръжна прокуратура - Плевен по програма за краткосрочен обмен на магистрати на EJTN

През периода 6 - 11 октомври Окръжна прокуратура град Плевен посрещна и беше домакин на г-н Herve Poinot - прокурор от Република Франция и г-н Piotr Styczewski - прокурор от Република Полша. Посещението беше част от европейската програма за краткосрочни стажове на Европейската мрежа за съдебно обучение /ЕJTN/, известяват от пресцентъра на институцията.

По време на престоя им в град Плевен чуждестранните гости проведоха серия от интензивни работни срещи в Окръжна прокуратура град Плевен, Районна прокуратура град Плевен, Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура град Плевен, Окръжен съд град Плевен, Районен съд град Плевен, ТД на ДАНС- Плевен и ОД на МВР- Плевен. Магистратите от Франция и Полша се запознаха в детайли с работата на Плевенските прокуратури, с българското наказателно правораздаване и разследване. Много ползотворни бяха създадените контакти и приятелски отношения с плевенските прокурори, следователи, полицаи, разследващи органи и служители от сектора за сигурност. Беше обменен ценен опит, който ще спомогне за по-добрата работа и по- добрите международни контакти на Плевенските прокуратури.

На 9 октомври г-н Herve Poinot, г-н Piotr Styczewski, г-н Иво Радев - Административен ръководител на Окръжна прокуратура град Плевен и г-н Владимир Николов - Административен ръководител на Районна прокуратура град Плевен посетиха град Велико Търново, където имаха работна среща с Административния ръководител на Апелативна прокуратура град Велико Търново г-н Огнян Басарболиев.

Чуждестранните гости имаха и възможността да се запознаят с богатите исторически и културни традиции и забележителности на град Плевен и град Велико Търново. След приключване на визитата им, г-н Herve Poinotи г-н Piotr Styczewski изказаха своето задоволство и удовлетворение от престоя си в град Плевен, като изразиха своите специални благодарности на Административните ръководители на Окръжна прокуратура град Плевен и Районна прокуратура град Плевен г-н Иво Радев и г-н Владимир Николов.