Започва събирането на заявки по схемата „Младежка заетост”

Срокът е до 29 септември включително

Работодателите, желаещи да се включат в схемата „Младежка заетост", могат да подават своите заявки в бюрата по труда в цялата страна до 29 септември 2014 г., включително. Това информираха от Агенцията по заетостта. Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 -2020 и ще се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Тя ще осигури стаж и обучение на работното място на 8 000 младежи на възраст до 29 години включително. Схемата „Младежка заетост" дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления. Едната е стажуване - работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа. Втората е обучение по време на работа - по време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж. На работодателите, които осигурят стажуване по схемата, ще бъдат покрити разходите за: възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към която се отнася разкритото стажантско място и здравните и социалните осигуровки на младежите за срок от 6 месеца. Подробна информация за работодателите е публикувана на официалната страница на Агенцията по заетостта и на информационните табла в бюрата по труда.