Новини с таг МРРБ

В обхвата на свлачището са образувани четири вътрешни свлачищни деформации с обща площ над 880 дка

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото заснемане и е изработе...

Животът | 26-09-2021, 14:30 | plevenutre.bg

В резултат oт срещатa на кмета на Община Червен бряг д-р Цветан Костадинов с Николай Нанков от преди ня...

Животът | 30-04-2021, 07:01 | plevenutre.bg

С мярката ще се осигури пълна прозрачност при управлението на публичните имоти

Всички имоти държавна и общинска собственост ще бъдат обединени в единна система за управление на собст...

Новините | 23-02-2021, 16:58 | plevenutre.bg

147 общини разполагат с одобрени актуални планове за цялата им територия

Малко над 4,5 млн. лв. са предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустрой...

Мисия | 19-01-2021, 11:08 | plevenutre.bg

Това съобщи по време на парламентарния контрол министър Петя Аврамов

Постъпленията от електронни винетки и тол такси от въвеждането на електронната система на 1 януари 20...

Новините | 11-12-2020, 16:21 | plevenutre.bg

Срещите ще се провеждат онлайн

Министерството на регионалното развитие и благоустройството стартира серия от обществени консултации на...

Новините | 11-11-2020, 10:30 | plevenutre.bg

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще създаде единен регистър по устройство...

Мисия | 08-10-2020, 06:47 | plevenutre.bg

Направени са препоръки за отстраняване на допуснати нарушения

Във връзка със запитвания относно санирането на жилищна сграда в град Червен бряг, пресцентърът на МРРБ...

Животът | 24-09-2020, 16:29 | plevenutre.bg

Това се посочва в писмен отговор на министър Петя Аврамова на депутатски въпрос

2180 свлачища с обща площ около 218 000 дка са регистрирани на територията на България към 31 декември...

Новините | 26-06-2020, 16:00 | plevenutre.bg

Към момента поддържаните в МРРБ регистри отчитат, че са обновени и въведени в експлоатация 1876 сгради

Министерството на регионалното развитие и благоустройството има готовност да стартира следващ етап на Н...

Мисия | 07-06-2020, 11:05 | plevenutre.bg

Договореният с превозвачите тримесечен период за анализ на приходите от толтакси няма как да бъде актуа...

Мисия | 29-05-2020, 07:02 | plevenutre.bg

Постепенно ще бъде обновена цялата водопроводна мрежа

Дори в условията на извънредно положение народният представител Пламен Тачев и кметът Цветан Костадинов...

Мисия | 29-04-2020, 13:45 | plevenutre.bg

ДАБДП може да кандидатства за финансиране в размер на близо 2,1 млн. лв. от ОППР

До 8 юни тази година Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ може да канди...

Новините | 08-04-2020, 16:53 | plevenutre.bg

Апаратурата и консумативите са определени от министъра на здравеопазването

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще пренасочи 40,4 млн. лв. чрез Оперативна...

Мисия | 24-03-2020, 12:16 | plevenutre.bg

Експерти предлагат „ветрило от програми“ за обновяване на жилищния сграден фонд

703 978 обитавани жилищни сгради трябва да бъдат обект на мерки за подобряване на енергийната ефективно...

Мисия | 13-02-2020, 10:45 | plevenutre.bg