Новини с таг еднократна помощ

Семейства със записани деца в първи и осми клас в държавно или общинско училище могат да подават електр...

Парите | 31-08-2021, 07:00 | plevenutre.bg

Кандидатстването по новите критерии започва от утре – 5 май

Родители на ученици до 7 клас, навършили 14 години, както и семейства, в които единият или двамата роди...

Мисия | 04-05-2020, 15:11 | plevenutre.bg

По отношение на мярката 60/40 министър Сачева заяви, че към момента тя работи

Още в понеделник ще се разшири обхватът на еднократната помощ, която е 375 лв. Тя ще може да се ползва...

Парите | 02-05-2020, 12:04 | plevenutre.bg

С тази помощ се очаква да бъдат подкрепени около 43 800 деца

Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас през учебната 2020/2021 г., ще бъде 250 лв. реши п...

Парите | 29-04-2020, 15:15 | plevenutre.bg

Правителството отделя 20 млн. лв. за тази мярка, тя ще обхване над 55 хил. души

Родителите на деца до 12 г., които най-малко 20 дни са в неплатен отпуск заради невъзможност да работят...

Мисия | 11-04-2020, 10:34 | plevenutre.bg

Еднократната помощ е в размер на 250 лева

Днес изтича срокът за подаване на заявления за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в пър...

Животът | 15-10-2019, 09:40 | plevenutre.bg

По 140 от тях са издадени заповеди за отпускане на помощта, останалите заявления са в процес на обработка

На семействата, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище, се отпуска еднокр...

Мисия | 14-08-2019, 10:58 | plevenutre.bg

За гражданите на Плевен заявления-декларации се подават в приемната на Дирекция „Социално подпомагане”

Приемане на заявления-декларации за еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас на държав...

Мисия | 06-07-2018, 12:18 | plevenutre.bg

Средствата са за покриване на разходи, свързани с лечението на болен човек

Да бъде предоставена еднократна финансова помощ в размер на 300 лева на Бойко Бориславов Николов, това...

Мисия | 09-03-2016, 10:38 | plevenutre.bg