Плевен чества 144 години свободна България (Снимки)