Община Плевен поднови меморандума за сътрудничество с Българската академия на науките

Мисия

29-05-2024, 14:58

Снимка:

Община Плевен

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Споразумението за сътрудничество се подновява за трети път, като неговата продължителност, съгласно решение на Общински съвет - Плевен, е за период от нови пет години

С полагане на подписи от кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов и от председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски, днес бе подновен меморандумът за сътрудничество между Плевен и Българската академия на науките (БАН). Официалната церемония по подписване на документа се състоя в Заседателната зала на местната управа.

„Споразумението за сътрудничество се подновява за трети път, като неговата продължителност, съгласно решение на Общински съвет - Плевен, е за период от нови пет години. С подписването на документа страните по него се ангажираме да си сътрудничим при разработването на научноизследователски и научно-приложни проекти, свързани с образованието, бизнеса, подобряване качеството на живот в общината като цяло“, каза в началото на срещата д-р Валентин Христов, след което се пристъпи и към официалното полагане на подписи под документа.

„Целта на регионалните академични центрове на БАН, един от които е в Плевен, е да се използва потенциалът на Българската академия на науките за цялата страна, а не, както хората обикновено си представят – само в столичния град, където са съсредоточени повечето институти. По този начин демонстрираме пред обществото, че сме една национална организация, която работи в името на цялата държава и на обществото ни“, каза акад. Ревалски. Той акцентира също, че сътрудничеството с общините е не само в областта на науката и висшето образование: „Много държим на това, че имаме значителна дейност да даваме нашия принос и в областта на училищното образование, като работим не само с таланти, а с по-широк кръг учители и ученици. Талантите ги има навсякъде, просто трябва да ги открием и да им помогнем да се развият“. Важен акцент бе поставени и на работата на регионалните центрове за развитието на бизнеса.

На подписването присъства и председателят на Общинския съвет в Плевен доц. д-р Иван Малкодански. Той подчерта, че в следващите години в рамките на меморандума трябва да се наблегне върху работата с бизнеса и индустрията в рамките на меморандума: „Създаването на иновативни центрове води до концентрация на бизнес. Медицината в Плевен ще остане водеща, но около нея можем да създадем потенциал за привличане на фирми от фармацевтичната индустрия, от областта на биотехнологии и нови индустрии, които тепърва се развиват“.

Проф. д-р Славчо Томов, директор на Научно-изследователския институт към Медицинския университет в Плевен, също подчерта важността на взаимодействието на висшето училище с БАН чрез Регионалния академичен център.

Подписването на меморандума стана и в присъствието на проф. Александър Костов - координатор на регионалните академични центрове на БАН, доц. Теодора Вълова, директор на Регионалния академичен център на БАН в Плевен, заместник-кметът Елина Димитрова и секретарят на Община Плевен Соня Ганева.