НСИ: През 2023 г. годишните доходи нарастват с 20,4%, a разходите с 19,7%

Парите

18-04-2024, 11:41

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Отчитайки инфлацията, реалните доходи се повишават с 10% спрямо 2022 г.

През 2023 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 10 846 лв. и нараства с 20,4% спрямо 2022 г., показват данните на Националния статистически институт.  За последните десет години (2014 - 2023 г.) общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 2,3 пъти, предаде БНР.

Реалните доходи на домакинствата (отчитайки инфлацията) обаче нарастват през 2023 г. с по-скромните 10,0% в сравнение с 2022 г., а индексът на реалните доходи през 2023 г. спрямо 2014 г. e 158,5%.

В същото време, през 2023 г. българските домакинства са изразходвали 10 044 лв. средно на лице, което е с 19,7% повече в сравнение с 2022 г. За последните десет години (2014 - 2023 г.) общите разходи на домакинствата се увеличава 2,2 пъти., а относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява от 83,4% през 2014 г. на 81,8% през 2023 г., показват още данните на НСИ.

Доходът от работна заплата през 2023 г. е 5941 лв., като се увеличава с 22,5% спрямо 2022 г., а нарастването му в сравнение с 20143 г. е 2,3 пъти. Доходите от пенсии за последната година са 3451 лв., нараствайки с 13,6% спрямо 2022 г. и 2,8 пъти в сравнение с 2014 г., докато доходите от самостоятелна заетост през 2023 г. са 621 лв., като нарастват с 47,5% спрямо 2022 г. и 1,7 пъти спрямо 2014 г.

Изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки през 2023 г. пък са 2987 лв., или с 18,1% повече спрямо 2022 г. и са два пъти повече от тези през 2014 г. Разходите за облекло и обувки през 2023 г. са 348 лева, като нарастват с 23,8% спрямо година по-рано и два пъти спрямо 2014 г. Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), за 2023 г. са 1685 лева, повишавайки се със 7,6% спрямо 2022 г. и 2,2 пъти в сравнение с 2014 г.

За здравеопазване през 2023 г. са изразходвани 610 лв. - с 11,7% повече от 2022 г. и 2,6 пъти повече спрямо 2014 г., за транспорт и съобщения са похарчени 1159 лв., което е с 19,1% повече от 2022 г. и 2,2 пъти повече спрямо 2014 г. Разходите за свободно време, културен отдих и образование през 2023 г. са 558 лева, като в сравнение с 2022 г. те се увеличават с 46,8%, а спрямо 2014 г. - 2,6 пъти, докато през последната година разходите за данъци и социални осигуровки са в размер на 1355 лв. и се увеличават с 32,8% в сравнение с 2022 г., а спрямо 2014 г. нарастват 2,7 пъти.

През 2023 г. относителният дял на разходите за храна от общия разход е 29,7%, което е с 0,4 процентни пункта по-малко в сравнение с 2022 г. и с 2,6 процентни пункта по-малко спрямо 2014 г.