Зам.- областният управител Александър Йотков свика заседание на Областната епизоотична комисия

Плевен

02-04-2024, 17:00

Снимка:

Областна администрация

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

По силата на заповед от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за предприемане на мерки по повод възникнали огнища на болестта африканска чума по свинете в Пловдивска област, област Монтана и в съседни страни, заместник областният управител Александър Йотков спешно свика заседание на Областната епизоотична комисия.

Африканската чума е тежко вирусно заболяване, което причинява големи щети на свиневъдството. Боледуват домашните и дивите свине и не се предава на човека. Вирусът е много устойчив и дълго време може да просъществува в месо, недобре обработени месни продукти, в засъхнала кръв и трупове на животни. Унищожава се със специални дезинфектанти и чрез умъртвяване и загробване на заразените животни.

На заседанието, председателствано от Александър Йотков,  беше представен доклад от директора на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Данка Николова във връзка с повишаване осведомеността  по отношение на настоящата епизоотична ситуация. Бяха набелязани конкретни мерки, касаещи животновъдните обекти за отглеждане на свине за лични нужди във връзка със заболяването: провеждане на инвентаризация на свиневъдните обекти „лични стопанства” три пъти годишно; извършване на проверка на депопулацията на задните дворове през 2019 г., ако същите не са подновили дейността си; извършване на клинични прегледи или проверки на биосигурността от регистрирани ветеринарни лекари четири пъти годишно и веднъж годишно от официални ветеринарни лекари, вземане на проби и лабораторни изследвания в случай на съмнение за заболяване; взаимодействие с териториалните звена на МВР за борба с нелегалното придвижване на прасета и свински продукти; онлайн надзор на уебстраници и социални мрежи и проверки на място за предотвратяване на нелегална търговия с прасета; предоставяне на информационни материали на собствениците на прасета от задния двор чрез органите на местната власт, официалните и регистрираните ветеринарни лекари; засилване на пасивния надзор и незабавно уведомяване на официалния ветеринарен лекар от регистрирания ветеринарен лекар за всяко съмнение за наличие на заболяването, както и на началник отдел „Здравеопазване на животните” в ОДБХ.

Беше приет график на заседанията на общинските епизоотични комисии, както и план за изпълнение на горепосочените мерки.