Седмица на отворени врати организират в Районен съд - Плевен

Мисия

01-04-2024, 16:57

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Ръководството на Районен съд - Плевен кани най-учтиво граждани и журналисти на информационната кампания „Седмица на отворените врати в Районен съд - Плевен“, която ще се проведе в периода 15 - 19 април 2024 г. по повод Деня на Конституцията - 16 април.

Част от инициативата ще бъде съчетана с Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, реализирана съвместно от Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието, в която за учебната 2023/2024 г. участват ученици от девет плевенски училища.

На 15 април от 11:30 ч. е представянето на инициативата пред медиите.

От 12:00 ч. ще се проведе лекция на тема „Разделение на властите според Конституцията на Република България. Представяне на професиите съдия и прокурор“ от съдия Ралица Маринска.

От 13:00 ч. ще бъде представен урок по криминалистика за подрастващи – запознаване с работата на експертите-криминалисти при БНТЛ към ОД МВР-Плевен.

На 16 април от 11:00 ч. ще се проведе среща-дискусия на тема „145 години след приемането на Търновската Конституция – Съдът и Конституцията“ с лектор Красимир Влахов – съдия от Конституционния съд на Република България. От 15:00 ч. ученици от ДФСГ „Интелект“ гр.Плевен ще представят симулиран съдебен процес по гражданско-правен казус.

На 17 април от 09:30 ч. ще се проведе съвместна инициатива на Районен съд Плевен и Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-град Плевен „С бистър ум зад волана“, насочена към ученици от 11-ти и 12-ти клас – шофьори и кандидат-шофьори – запознаване с рисковете при шофиране след употреба на алкохол и/или наркотици. Ще бъде излъчен и филмът на Христо Порязов – „Защо аз“, направен по действителен случай и всеки желаещ ще може да тества симулационни очила, които симулират висока концентрация на алкохол от 0,8 до 1,5 промила. От 11:30 ч. ще се проведе съвместна инициатива с Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ – гр.София „На пътя е опасно“ , насочена към ученици от 1-ви до 4-ти клас - запознаване на децата с основните опасности на пътя, с моделите на поведение, формиране на навици за безопасно движение на пътя чрез ролеви игри.

На 18 април от 10:00 ч. ще се състои финален кръг на състезание по машинопис за ученици. От 14:00 ч. – 16:00 ч. ще се проведе Борса за съдебни служители – представяне на професиите „съдебен секретар“, „съдебен деловодител“, „съдебен архивар“ и „призовкар – връчител на съдебни книжа“. Запознаване с изискванията за заемане на длъжността, необходимите документи и срокове за кандидатстване.

На 19 април от 10:00 ч. ще има дискусия, свързана с училищната медиация – цивилизования начин за разрешаване на конфликти в образователната система. От 10:15 ч. ще бъдат представени симулирани медиационни срещи – медиация между съученици и медиация при конфликт учител-родител – с участието на ученици от Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен. От 13:30 ч. ще бъде награждаването на победителите в конкурса „Съдът през моите очи“. От 14:00 ч. ще има викторина за ученици от 8-ми до 12-ти клас от училища, участници в Образователната програма „Открито за съдебната власт. Отворени съдилища и прокуратури“ през 2023/2024 учебна година.