Прекратяват предсрочно пълномощията на общински съветник от Плевен

Мисия

23-02-2024, 17:22

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Общинската избирателна комисия (ОИК) в Плевен предсрочно прекратява пълномощията на общинския съветник Генадий Гешев Пъшев от Местна коалиция (МК) "Българска нова демокрация". Това се посочва в решение на комисията, публикувано на сайта ѝ, предаде БТА.

От него става известно, че е постъпил сигнал в деловодството на ОИК-Плевен от Пепо Василев Петков, в който се казва, че има нарушение на чл. 30, ал. 4, т. 4 предл. последно от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), извършено от Генадий Гешев Пъшев, обявен за избран и действащ общински съветник.

Според Петков Пъшев продължава да е директор на Центъра за подкрепа за личностно развитие - Център за работа  с деца (ЦПЛР-ЦРД) в Плевен, което е предпоставка за предсрочно прекратяване на правомощията му като общински съветник на основание чл. 30, ал. 4, т. 4 предл. последно от ЗМСМА. "При избирането му за общински съветник той е бил на щатна длъжност в общинска администрация Плевен и в законовия едномесечен срок не е прекратил това си участие", се посочва още в сигнала до ОИК.

От там става ясно, че съгласно чл. 2, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на ЦПЛР-ЦРД е общинско звено, по смисъла на чл. 49, ал. 7 от Закона за предучилищно и училищно образование. В сигнала се прави искане "да се изиска справка от Община Плевен дали е действащ трудовият договор на Генадий Гешев като директор на Центъра". 

В ОИК са разгледани постъпилите документи, на основата на които е взето и решението за прекратяване пълномощията на Гешев като избран общински съветник.

"Макар, че в случая не е налице типичната хипотеза на чл. 30, ал. 4, т. 4, предл. последно от ЗМСМА за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник, тъй като към момента на избирането му за общински съветник Генадий Гешев Пъшев е заемал и продължава да заема щатна длъжност в общинската администрация, е безспорно, че законодателят е имал предвид и в тези случаи автоматично да се прекратяват пълномощията на общинския съветник в случай, че продължи да заема щатната длъжност. Това е така, защото Общинският съвет е орган на законодателната власт, а кметът и общинската администрация - орган на изпълнителната власт, и е недопустимо едно и също лице да е и в двата органа, като участва и при вземане на решенията, и при тяхното изпълнение", се посочва в решението на ОИК.

Със същото решение за избран като общински съветник се обявява Пепо Василев Петков.