Екип на Световната банка посети Плевен за оценка на бизнес средата

Мисия

08-12-2023, 10:24

Снимка:

Община Плевен

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Гостите в Плевен бяха посрещнати от кмета на Общината д-р Валентин Христов и заместниците му г-жа Маргарита Бахнева и инж. Владислав Иванов

Екип на Световната банка по проекта "Готови за бизнес в България" се срещна с ръководството на Община Плевен и експерти от местната администрация във връзка с изготвяне на сравнителна оценка на бизнес средата и определяне на добрите практики, които могат да се приложат и на други места. Проучването на екипа включва 6 общини за 12 месеца, като освен Плевен, останалите са Бургас, Пловдив, Русе, София и Варна. Резултатите от националното проучване, което се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия, ще бъдат обобщени в доклад през пролетта на 2024 г.

Гостите в Плевен бяха посрещнати от кмета на Общината д-р Валентин Христов и заместниците му г-жа Маргарита Бахнева и инж. Владислав Иванов. В началото на срещата д-р Христов представи накратко бизнес климата в региона и подчерта желанието на Плевен за привличане на нови инвеститори и стремежа в тази връзка на местна управа за създаване на благоприятна бизнес среда и условия за работа. След встъпителната си част, дискусията продължи с разговори на екипа по проекта с ресорните експерти в Община Плевен.

Изследването "Готови за бизнес в България" се реализира от екипа на Световната банка под егидата на Министерски съвет и в сътрудничество с други институционални заинтересовани страни на национално и местно ниво. Чрез проучването ще се наблюдава и анализира регулаторната среда в България в пет области, свързани с жизнения цикъл на малкия и среден бизнес: Стартиране на бизнес; Местоположение на бизнеса; Свързване към комунални услуги; Разрешаване на спорове; Бизнес несъстоятелност.

Във всички изброени области ще бъдат оценени и Устойчивостта на екологичната среда и Цифровизацията на бизнеса. За целите на проучването ще бъдат предоставени въпросници на български език към бизнеса, като местните власти в шестте общини играят основна роля при проверката на попълнените данни, както и при допълнения от административната компетенция.

Проучването в България е част от мащабен проект, включващ общо 11 други държави-членки на ЕС: Хърватия, Чехия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Испания.