Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси проведе заседание

Мисия

29-11-2023, 16:03

Снимка:

Областна администрация

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Заместник областният управител Николай Абрашев откри заседанието

Заместник областният управител Николай Абрашев откри заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, което се проведе в зала "Плевен" на Областната администрация. Във форума участваха представители на общините от областта, Регионално управление на образованието, Дирекция "Социално подпомагане", Областна дирекция "Земеделие", отдел "Култура и туризъм" в Община Плевен, МВР, директори на учебни заведения.

Анита Григорова – главен експерт в Областната администрация подробно изложи проблемите, свързани с етнически и интеграционни въпроси в региона.

Акцентите в последвалата дискусия бяха поставени върху необходимостта образованието на уязвимите ромски ученици да започва възможно най-рано чрез включването им в равнопоставени, финансово и физически достъпни и приобщаващи услуги за грижи в ранна детска възраст. Обсъдена беше възможността от по-засилена активност от страна на кметовете при изграждането на мрежа от социални услуги и по-тясно сътрудничество с образователните институции по отношение на дейностите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Необходимо е да се актуализират общинските планове във връзка с изготвянето на новия Национален план за действие, обхващащ периода 2024 – 2027 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 г.