НСИ: 1558 лв. е средната месечна работна заплата в област Плевен

Плевен

29-11-2023, 12:34

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 726 лв., а за частния – 1 472 лева.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Плевен към края на септември 2023 г. намаляват с 0.2% спрямо края на юни 2023 г. и са 61.2 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица в процентно изражение се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“, „Добивна промишленост“, „Хотелиерство и ресторантьорство“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности“, „Култура, спорт и развлечения“ и „Финансови и застрахователни дейности“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности през третото тримесечие на 2023 г. най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” - 24.9%, „Хуманно здравеопазване и социална работа” - 18.8%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - 14.7% и „Образование” – 10.0%.

В края на септември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Плевен са с 3 676 повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите в процентно изражение се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“, „Операции с недвижими имоти“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Строителство“. Най-голямо намаление на наетите лица има в икономическите дейности „Добивна промишленост“ и „Административни и спомагателни дейности“.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2023 г. е 1 544 лв., за август – 1 511 лв. и за септември – 1 618 лв.

През третото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за област Плевен е 1 558 лв. и е по-висока спрямо второто тримесечие на 2023 г. с 3.5%. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 726 лв., а за частния – 1 472 лева.

През третото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за област Плевен нараства с 13.7% в сравнение с третото тримесечие на 2022 година.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 10.6%, а в частния сектор – с 15.3%. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2023 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:  „Хуманно здравеопазване и социална работа” – 2 187 лв.; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива” – 2 163 лв.; „Държавно управление” - 2 118 лв.; „Образование” - 1 963 лв.; „Финансови и застрахователни дейности” - 1 883 лв. „Добивна промишленост” - 1 773 лв.;

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие област Плевен е на 14-то място по показател средна брутна работна заплата. Най-висока работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 2 722 лв., а най-ниска в област Благоевград – 1 337 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 2 000 лв. - с 442 лв. по-висока от тази за област Плевен.