Тестват сиренната система за ранно предупреждение

Новините

02-10-2023, 08:08

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Точно в 11 часа в Плевен ще прозвучат сирените

Днес, 2 октомври, в 11 часа ще прозвучи в града ни сиренен сигнал. Пробата на звука на оповестителните уреди е в изпълнение на Наредба за условията и реда за функциониране на НСРПО на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”, Обн. ДВ бр.20 от 09.032012 г., изм. ДВ бр.60 от 22.07.2014 г., изм. и доп. ДВ бр.61 от 02.08.2019 г., изм. и доп. ДВ бр.65 от 06.08.2021 г.

Тестът е за проверка на техническото състояние на сиренната система, за повишаване уменията на оперативните дежурни за действие на системите и излъчване на информация на живо, както и за обучение на населението по разпознаване на сигналите.