Областната комисия по безопасност на движението по пътищата проведе заседание

Мисия

27-09-2023, 12:49

Снимка:

Областна администрация

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Протече и учение по безопасност на движението по пътищата, съвместно с щабна тренировка на органите за управление и силите от Единната спасителна система.

Под ръководството на Николай Абрашев – зам.областен управител, в зала „Плевен” на Областна администрация се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.

В рамките на заседанието протече учение по безопасност на движението по пътищата, съвместно с щабна тренировка на органите за управление и силите от Единната спасителна система.

Темата на учението, представена от комисар Атанасов – директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”/РДПБЗН/, беше: ”Повишаване  капацитета на органите на изпълнителната власт за управление, координация и контрол при възникване на тежки зимни условия и усложнена пътна обстановка на територията на област Плевен.”

Бяха изложени следните цели:

- Тестване на готовността за реагиране на отговорните институции при възникване на тежка зимна обстановка, съгласно областния план за защита при бедствия;

- Тестване на готовността за реагиране на отговорните институции при настъпило тежко верижно пътнотранспортно произшествие /ПТП/ с много пострадали, с участие на цистерна, превозваща опасен товар.

В презентация  ст. инспектор Величков от РДПБЗН  представи общия ред за действия на Областния щаб при изпълнение на Плана за защита при бедствия, утвърден от областния управител.

Той подчерта отговорната роля на областния управител при възникване на бедствия на територията на областта и посочи част от задълженията му: областният управител организира и ръководи защитата при бедствия; организира и отговаря за обучението на областната администрация за начините на поведение и действия при бедствия; може да обяви бедствено положение на територията на областта или на част от нея; организира, координира и контролира процеса на подпомагане и възстановяване при бедствия.

В заседанието взеха участие представители на: Областна администрация, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” /РДПБЗН/, Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи /ОД на МВР/, Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/, Електроразпределителни мрежи „Запад”ЕАД, „ВИК”ЕООД, Областно пътно управление /ОПУ/, Регионална дирекция „Автомобилна администрация” /РДАА/, Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите /РИОСВ/, Регионална здравна инспекция /РЗИ/, Областен съвет на Български червен кръст /БЧК/, Регионално управление на образованието /РУО/ , както и  представители на общини от областта.