Плевен очаква над 9 млн. лева за зелена среда

Мисия

18-09-2023, 15:57

Снимка:

Община Плевен

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

По линия на концепцията за реализиране "Стратегия "Единно здраве" за Северозападен регион"

Споразумение за партньорство за кандидатстване за финансиране на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) за реализиране на "Стратегия "Единно здраве" за Северозападен регион" подписаха днес в Медицинския университет – Плевен, представители на 26-те партньори. Сред тях са Министерството на здравеопазването, общинските администрации на Плевен, Ловеч, Троян, Никопол, Белене, Левски, Кнежа, Искър, Пордим, Тетевен, медицински и учебни заведения на територията на изброените общини. Водещ партньор е Медицинският университет – Плевен.

Общият индикативен бюджет на Концепцията за ИТИ "Стратегия "Единно здраве" за Северозападен регион” е в размер на 52 516 148 лева.

Реализацията на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции за Северозападен регион на базата на стратегията за единно здраве на хората, животните и растенията ще се осъществи чрез:

Създаване на Факултет по ветеринарна медицина и клиника за дребни животни към МУ-Плевен, какъвто няма в Северна България;

Обновяване на оборудването в болниците на територията на партньорските общини и създаване на кардиологични кабинети в общините без болници;

Създаване на мобилни кабинети за осигуряване на здравна профилактика в отдалечените населени места;

Телемедицина - осигуряване оборудване за дистанционно консултиране и диагностика на пациенти в по-малките населени места;

Подобряване на градската среда чрез осигуряване на места за отдих и спорт в междублоковите пространства, детски площадки и паркове с акцент грижа за флората на градската среда и като превантивна мерка срещу сърдечно-съдови и онкологични заболявания;

Подобряване на енергийната ефективност в обществени сгради;

Модернизация на базата за практически упражнения на учениците от Национална Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. Д. Димов" гр. Ловеч;

Провеждане на дуално обучение и кариерно ориентиране на учениците от Национална Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. Д. Димов" гр. Ловеч.

В частта "Изграждане на обществени зони за отдих и зелени площи, вкл. физически елементи на градската среда", за която индикативният бюджет в Концепцията е 9 179 106 лв., Община Плевен участва с проектна готовност за изграждане на 6 нови детски площадки на местата на премахнатите стари съоръжения, както и основна реконструкция на парк „Десети декември”, парка в района на жп гарата, парковите пространства на пл. „Македония”, при стадион „Белите орли”, „Юнско въстание” /под стария психодиспансер/.

Концепцията за ИТИ "Стратегия "Единно здраве" за Северозападен регион" е на базата на подхода "Едно здраве" на ЕС, който представлява многосекторен и трансдисциплинарен подход, работещ на местно, регионално, национално и глобално ниво с цел постигане на оптимални здравни резултати въз основа на взаимовръзката между хората, животните, растенията и тяхната обща среда. Концепцията включва проектни идеи с интегрирани мерки от секторите здравеопазване, образование и околна среда. Заложените в концепцията инвестиции ще кандидатстват за финансиране по Програма “Развитие на регионите“; Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Програма „Образование“.

Сред първите сме в страната, които разработват Концепция за интегрирани териториални инвестиции. Благодаря на всички партньори за готовността и съгласието да се включат в това начинание, което ще е от сериозна полза за участниците и несъмнено ще има широк отзвук в дългосрочен план, категоричен беше ректорът на Медицинския университет проф. д-р Добромир Димитров.