Представители на Спортен клуб по Таекуон-до "Атила" - Плевен заминават за Северна Македония по проект

Спорт

17-08-2023, 11:37

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Спортен клуб по Таекуон-до "Атила" стартира изпълнението на Проект 2023-1-BG01-KA182-SPO-000135669 – "Спорт без граници", по Ключова дейност 1 на Програма "Еразъм+", проекти за мобилност - "Мобилност на персонала в областта на спорта".

Проектът предвижда изпълнение на две дейности.

Дейност 1 - “Подготвителна среща”, в която се предвижда 3-дневно подготвително посещение в град Охрид, с цел да се събере необходимата информация, да се оцени ситуацията и да се направят всички приготовления за последващата дейност.

Дейност 2 - “Обмяна на опит”, в която се предвижда 6-дневно обучение при Северномакедонският спортен клуб по Таекуон-до "ХВА РАНГ ИТФ" - Охрид. Целта на посещението ще бъде обмяна на опит и наблюдение на добри практики, които използват колегите от Северномакедонския спортен клуб по Таекуон-до. Ще бъдат включени различни дейности от формален и неформален характер - запознаване с начина на работа, базата, изискванията към спортистите, ще бъдат реализирани различни уъркшопове и практически занятия, както и дейности с междукултурно значение, които да допринесат за подобряване на връзките и взаимоотношенията между двете организации.

Очакваните резултати от реализирането на проекта са:

1. Увеличаване на знанията и компетенциите в областта на спорта: Участниците ще получат нови знания в различни аспекти на спорта, като практически упражнения, теоретични знания и анализ на данни и техники. Участниците ще се обучат на ефективност и качеството на техниките, използвани в спорта, като и ще разберат как да прилагат принципите на перформанс в спорта. Обучението включва и анализ на данни за подобряване на техниките и стратегиите в спорта, както и за оценяване на резултатите и процеса на подобрение. В края на обучението, участниците ще имат увеличено разбиране и повишени компетенции в областта на спорта.

2. Развити нови навици и умения: Участниците ще придобият умения, които да им помогнат за по-добро изпълнение на работните им задачи. Те ще получат възможност да се обучат на нови техники и процеси, които ще им помогнат да повишат своите компетенции в сферата на спорта.

3. Улесняване на кариерния растеж: Участниците ще разберат как може да улеснят кариерния си растеж в областта на спорта. Те ще изградят нови професионални контакти и ще придобият нови знания и умения в областта на спорта, с цел постигане на по-високи професионални стандарти и др.