Разходите на българите продължават да растат по-бързо от доходите

Парите

16-08-2023, 08:06

Снимка:

архив

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Потреблението на повечето основни хранителни продукти продължава да намалява

Разходите на българите продължават да растат по-бързо от доходите и през второто тримесечие на годината, а и от началото на миналата година. Изключение прави само първото тримесечие на 2023 г., когато доходите ни минимално изпревариха разходите съответно с ръст от 19,3 на сто и 18 на сто спрямо същото тримесечие на 2022 година. Това показват данните на  Националния статистически институт, цитирани от financialtribune.bg.

Тримесечният общ доход средно на човек от домакинство, отчетен днес от института, е 2 668 лв. през второто тримесечие на 2023 г. и нараства с 20,9 на сто спрямо същото тримесечие на 2022 година. Разходът е 2 379 лв. и се увеличава с 21,3 на сто спрямо същото тримесечие на 2022 година.

От началото на миналата година стабилна остава тенденцията потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на човек от домакинство да намалява, сочи справка в НСИ. През второто тримесечие НСИ отчита най-голямо намаление в потреблението на хляб и тестени изделия - от 18,9 на 17,7 кг и на кисело мляко - от 7,4 на 6,8 кг. Увеличава се потреблението на плодове - от 9,7 на 10 кг, на месни произведения - от 3,5 на 3,7 кг и на прясно мляко - от 4,4 на 4,6 литра. Без промяна остава потреблението на яйца, картофи и зрял фасул.

През второто тримесечие на 2023 г. в структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (57,3 на сто), следван от доходите от пенсии (30,4 на сто) и от самостоятелна заетост (6,2 на сто). Спрямо второто тримесечие на 2022 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 3,2 процентни пункта, а на доходите от самостоятелна заетост - с 1,9 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии намалява с 4 процентни пункта.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял през второто тримесечие на годината са разходите за храна и безалкохолни напитки (31 на сто), следвани от разходите за жилище (16,4 на сто), данъци и социални осигуровки (14,7 на сто) и транспорт и съобщения (11,6 на сто).

Като абсолютни стойности през второто тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. с най-голямо увеличение са разходите за данъци и социални осигуровки - от 251 на 348 лв. (с 38,5 на сто), за облекло и обувки - от 68 на 85 лв. (с 25,3 на сто); за алкохолни напитки и цигари - от 78 на 95 лв. (с 21,1 на сто) и за храна и безалкохолни напитки - от 612 на 738 лв. (с 20,6 на сто).

Най-чувствително увеличение на доходите и разходите НСИ отчита през третото тримесечие на миналата година, когато общият доход средно на човек от домакинство е бил 2 346 лв. с ръст от 21,1 на сто спрямо същото тримесечие на 2021 година, а общият разход -  2 239 лв. и се е увеличил с 23,8 на сто спрямо същия период на предходната година, сочи справка в НСИ.

Тримесечният общ доход средно на човек от домакинство през първото тримесечие на 2023 г. е бил 2 394 лв. с ръст от 19,3 на сто спрямо същото тримесечие на 2022 година, а разходът - 2 149 лв. и се е увеличил с 18 на сто спрямо същия период на 2022 година. През четвъртото тримесечие на 2022 г. стойностите за дохода са били 2 426 лв. с ръст от 19,1 на сто, а за разхода - 2 259 лв. и увеличение от 19,9 на сто, през третото тримесечие на 2022 г. – доходът е 2 346 лв. и ръст от 21,1 на сто, а разходът - 2 239 лв. с ръст 23,8 на сто. За второто тримесечие на 2022 г. доходът е бил 2 207 лв. и е белязал ръст от 16,5 на сто, а разходът - 1 962 лв. с увеличение от 17,8 на сто. През първото тримесечие на миналата година съответно отчетеният от НСИ доход е бил 2 006 лв. и е нараснал с 9,6 на сто, а разходът - 1 821 лв. с ръст от 13,3 на сто.