Проф. Добромир Димитров връчи официално дипломи за академично развитие на преподаватели от МУ-Плевен

Мисия

26-07-2023, 06:10

Снимка:

Медицински университет

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

На заседание на Академичния съвет, проведено на 24 юли, Ректорът проф. Добромир Димитров връчи официално дипломи за академично развитие на преподаватели на Университета:

гл. ас. Дора Стефанова Трифонова, д.бтх. за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по биотехнологии

Александър Божидаров Блажев, д.б. за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“, докторска програма „Медицинска биология“

д-р Мартин Николаев Николов, д.м. за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“, докторска програма „Ревматология“

д-р Кръстинка Иванова Донева-Башева, д.м. за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“, докторска програма „Кардиология“ ? Пожелаваме им здраве, творчески дух и енергия за покоряване на нови академични върхове!