ВСС откри процедура за избор на административен ръководител на Районна прокуратура – Плевен

Мисия

05-07-2023, 15:37

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Причината - изтичащ мандат

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, процедура за избор на административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен, поради изтичащ мандат.

Предложения за назначаване се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет, по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес – [email protected] или чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на Висшия съдебен съвет – гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12, в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“.

Решението ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“ и публикувано на интернет сайта на ВСС.