Специализанти завършиха обучението си в 12-та авиационна база

Животът

02-06-2023, 15:28

Снимка:

12-та Авиационна база

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Днес в 12-та авиационна база бяха връчени удостоверенията на специализантите от два курса за придобиване на военноотчетна специалност и квалификация. Обучението им се проведе в "Центъра за подготовка и обучение" с началник подполковник Ивайло Ницов.

Курсът за придобиване на военноотчетна специалност и квалификация. "Специалист от ВВС: шофьор-агрегатист” се проведе под ръководството на капитан Диана Славчева. Учебната програма е с теоретико-практическа насоченост в направление електросилови устройства за нуждите на формированията от ВВС. Специализантите придобиха знания за устройството и действието на контролно-измервателната апаратура и методите за измерване на различни електрически величини, устройство на електросиловите устройства на базов автомобил, организация и носене на бойното дежурство във формированията от Радиотехнически войски на ВВС, провеждане на техническо обслужване и ремонт на ЕСУ.

Средният успех на курса е „Много добър 5,15”. С пълно отличие завършиха редник Димитър Казлъров от в.ф. 34820 - Батак, редник Кристиян Драганов от в.ф. 34630 - Божурище и редник Мирослав Христов от в.ф. 52090 – Долна Митрополя.

Успешно завърши и обучението на специализантите от курс за придобиване на военноотчетна специалност и квалификация „войник, специалист от администрацията на щабовете”. Курсът се проведе по специализирана учебна програма, с насоченост за длъжности в отделенията и службите на щабовете, структурите по управление на човешките ресурси, връзки с обществеността, мотивация на личния състав, логистичните структури и структурите по администриране на информационни системи. Средният успех на курса е „Много добър 5,30”.

Удостоверенията бяха връчени от заместник-командира на 12-та авиационна база - полковник Ивайло Ангелов. Той ги поздрави за постигнатите резултати и им пожела професионално развитие и успешно прилагане на придобитите знания.