ДФСГ "Интелект" бе гост на ПГИМ – гр. Пазарджик

Животът

03-05-2023, 09:41

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

ДФСГ "Интелект" бе гост на среща по НП „Иновации в действие“ с домакин ПГИМ – гр. Пазарджик - иновативно училище. Представители на плевенската гимназия бяха  г-жа Михаела Карамфилова - ЗДУПД, г-жа Велислава Чонова – учител по химия и учениците от Х „В“ клас Валерия Бакалова и Диана Въткова.Участници в програмата бяха още професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“- гр. Благоевград- неиновативно училище и Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“- гр. Смолян- неиновативно училище.

Първият ден програмата стартира с празнично откриване и запознаване на участниците с училищния живот и дейности на домакините, след което продължи със серия от уроци с иновативни акценти в контекста на НП „Иновации в действие“. Възпитаниците на госпожа Румяна Ангелова – учител по математика и информатика представиха урок на тема “Как да си направим холограма“ с интересни демонстрации ,макети и модели изработени от учениците.

Бинарен урок по математика и немски език на тема “Изследване с функция“ се проведе в малки учебно- изследователски групи с презентационни умения и състезателен резултат, в който участваха всички ученици и учители, използвайки QR код.

Във фоайетата на училището се представиха постер сесии от проведени уроци с цел обмяна на опит и предстоящи дейности свързани с иновациите.

Бинарен урок по химия и английски език на тема "Горивата в битка с природата" в контекста на подхода STEAM бе акцент в програмата. Целта на урока беше да се развият меките умения и връзки, формиране на ключови компетентности у учениците и практическо приложение на знанията.

Всички колеги и ученици от четирите училища, взели участие в програмата, споделиха добрият опит и иновативни практики. Създадоха се контакти между училищата и уеб базирано пространство за обмяна на информация и публикуване на иновативните продукти.

В заключителната част домакините представиха модно ревю "Екодизайн" с облекла от отпадъчни материали в двора на училището. В рамките на мобилността учениците и учителите от ДФСГ "Интелект" имаха възможност и за културно посещение на „Етнографски музей“ и катедрален храм „Света Богородица“.