ВСС поощри и пенсионира съдия Иван Радковски от Окръжен съд - Плевен

Мисия

26-04-2023, 07:00

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

С личния си пример и отдаденост към работата съдия Райдовски е направил много за издигане на авторитета на съдебната власт в района на град Плевен

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Иван Радковски – съдия в Окръжен съд – Плевен, с отличия „личен почетен знак първа степен – златен“ и с парична награда в размер на 1500 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Отличията са предложени от Весела Сахатчиева – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Плевен. Тя се аргументира с дългогодишния – 33 години стаж в съдебната система, на магистрата. Посочва се, че чрез опита и практиката, натрупани в годините юридически стаж, той демонстрира лидерските си умения и качества, възможността да взима решения и да мотивира колектива. С личния си пример и отдаденост към работата съдия Райдовски е направил много за издигане на авторитета на съдебната власт в района на град Плевен.

На основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, колегията го освободи от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Плевен, считано от 11.05.2023 г.