Районен съд - Плевен и ДФСГ "Интелект" подписаха меморандум за сътрудничество

Мисия

21-04-2023, 13:51

Снимка:

РС - Плевен

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Беше договорено и провеждане на производствената практика на двадесет и двама ученици от гимназията от 10-ти и 11-ти клас

Днес в Съдебната палата в град Плевен беше подписан Меморандум за партньорство между Държавната финансово-стопанска гимназия "Интелект" – гр.Плевен и Районен съд - Плевен, съгласно който магистрати и съдебни служители ще участват активно в открити уроци, дискусии с ученици и родители относно кариерното им ориентиране, професионалната им подготовка и предстоящата им реализация в света на правото.

Сътрудничеството между страните ще се изразява в развитие на съвместни образователни дейности и участие в съвместни работни групи за разработване и актуализация на учебна документация за нуждите на обучението на качествени кадри, отговарящи на съвременните изисквания на пазара на труда; участие в съвместно теоретико-практическо обучение в рамките на интегрирани и интердисциплинарни учебни дисциплини; участие в създаването и реализирането на възможности за адекватно и качествено практическо обучение на учениците; организиране и участие в съвместни състезания и демонстрации на знания и умения за ученици в областта на правните науки.

Директорът на училището – г-н Емил Райков, благодари за възможността учениците да посетят Районния съд в Седмицата на отворените врати, да се запознаят на място с реалната работна среда, спецификата на работа и дейността на съдебните служители.

Председателят на Районен съд Плевен – съдия Вера Найденова, изрази удовлетворението си от големия интерес на подрастващите към инициативата. Според съдия Найденова, съдебната власт неминуемо трябва да си взаимодейства с младите хора, завършващи средно образование, особено с тези от тях, които са в специализирани паралелки с профил „Съдебна администрация“.

Беше договорено и провеждане на производствената практика на двадесет и двама ученици от гимназията от 10-ти и 11-ти клас в Районен съд-Плевен в периода от 03.07.2023 г. до 14.07.2023 година