Седмица на отворените врати стартира в Районен съд - Плевен

Мисия

18-04-2023, 17:03

Снимка:

РС - Плевен

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Днес, 18 април, в Районен съд – град Плевен, при огромен интерес, стартира Седмица на отворените врати по случай Деня на Конституцията.

От 10:00 часа в зала No4 в Съдебната палата беше представена лекция на тема „Разделение на властите според Конституцията на Република България. Представяне на професиите съдия и прокурор“ от съдия Ана Илиева пред ученици от Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване-Плевен, Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Димитър Димов“ и от Държавната финансово-стопанска гимназия „Интелект“, които бяха поканени да присъстват на днешната инициатива от председателя на Районен съд – Плевен – съдия Вера Найденова.

Учениците от Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване-Плевен имаха възможност да присъстват и на открито съдебно заседание, за да видят нагледно в какво се състои работата на съда в съдебната зала.

След проведената лекция на всеки ученик беше раздаден тест за проверка на знанията, придобити от тях в Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и всяко едно от децата получи удостоверение за участието си в образователната програма на Районен съд – Плевен.

От 14:00 часа в зала No3 в Съдебната палата, с участието на ученици от Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, беше разигран симулативен съдебен процес по наказателно- правен казус, с модератор съдия Чавдар Попов. Учениците влязоха в ролите на съдия, съдебен заседател, прокурор, съдебен секретар, служебен защитник, граждански ищец и подсъдим и в края на съдебния процес прочетоха присъда. Съдия Вера Найденова награди всеки участвал в процеса с Конституция на Република България.