РДПБЗН с инвестиционно намерение да обнови енергийно административните сгради в Плевен, Кнежа и Никопол

Мисия

04-04-2023, 14:58

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обявява три броя инвестиционни предложения, както следва:

1. „Текущ ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда и изграждане на хибридна фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди в сграда на РДПБЗН-Плевен с идентификатор 56722.660.886.1 по КК на гр. Плевен, находяща се в гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 31“

Инвестиционното предложение се състои от извършване на ремонтни дейности и въвеждане на енергоефективни мерки на съществуваща административна сграда, както следва:
- топлоизолиране на външни стени;
- подмяна на дограма;
- топлоизолиране на покривни конструкции;
- топлоизолиране на подови конструкции;
- подмяна на осветителни тела в сграда;
- въвеждане на термо-помпена система за отопление/охлаждане;
- въвеждане на система за БГВ с термодинамични електрически отоплители;
- изграждане на хибридна фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди с мощност 45 kWp.

2. „Текущ ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда в сграда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кнежа, находяща се в гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 3, кв.174, УПИ V-3758 по плана на гр. Кнежа“
Инвестиционното предложение се състои от извършване на ремонтни дейности и въвеждане на енергоефективни мерки на съществуваща административна сграда, както следва:
- топлоизолиране на външни стени;
- подмяна на дограма;
- топлоизолиране на подови конструкции;
- подмяна на осветителни тела в сграда;
- въвеждане на термо-помпена система за отопление/охлаждане;
- въвеждане на система за БГВ с термодинамични електрически отоплители;
- изграждане на хибридна фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди с мощност 30 kWp.

3. „Текущ ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда в сграда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Никопол, с идентификатор 51723.500.6.1 (кв.27, парцел II по предходен план) по плана на гр. Никопол, находяща се в гр. Никопол, пл. „Европа“ № 3“

Инвестиционното предложение се състои от извършване на ремонтни дейности и въвеждане на енергоефективни мерки на съществуваща административна сграда, както следва:
- Топлоизолиране на външни стени;
- Топлоизолиране на покрив;
- Топлоизолиране на подови конструкции;
- Подмяна на дограма и врати;
- Подмяна на съществуваща котелна инсталация;
- Подмяна на осветителни тела в сграда;