В осем общини от област Плевен се провежда анкетно проучване

Мисия

01-04-2023, 06:50

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

В осем общини от oбласт Плевен се провежда анкетно проучване в изпълнение на Дейност 2 „Преглед, консултиране и систематизиране на основните типове дейности (инвестиции, проекти и други инициативи) и модели на взаимодействие, които целевите групи в дунавските общини предстои да изпълнят в секторите, включени в интегрираната политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав“.

Дейностите са по проект „Изпълнение на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав в България чрез прилагане на иновативни и включващи модели между власти, граждани и бизнес“, № BG05SFOP001-2.025-0111, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът се изпълнява от Асоциация на дунавските общини „Дунав“ в партньорство с Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“. Проучването е насочено към гражданите в дунавските общини. Има за цел да открои тяхното възприятие за пропуските в гражданското участие и участието на местните общности в управлението на територията, както и да дискутира приоритетите за развитие на общините. Събраната информация ще послужи за разработването на Наръчник за изпълнение на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав в дунавските общини чрез прилагане на иновативни и включващи модели между власти, граждани и бизнес, който ще съдържа и препоръки към общини, структури на държавната власт, граждани и бизнес при осъществяването на инвестиции и проекти на територията на дунавските общини в изпълнение на интегрираната политика.

От oбласт Плевен членове на Асоциацията са осем общини и това са: Белене, Гулянци, Долни Дъбник, Долна Митрополия, Кнежа, Левски, Никопол, Червен бряг.

Всеки желаещ може да се включи в проучването. Анкетата е достъпна ТУК