Продължават грижите за уязвимите групи хора в Община Пордим

Животът

07-02-2023, 06:50

Снимка:

Община Пордим

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

"Грижата за хора от уязвими групи, както и тяхната подкрепа за достоен живот, са дълг на всички нас. В тази връзка се радваме да споделим с Вас за новия социален проект „Грижа в дома в Община Пордим”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. и Европейският социален фонд + при споделено управление към Министерството на труда и социалната политика. Стойността на безвъзмездната финансова помощ, предвидена за Община Пордим, е в размер на 285 723.88 лв.", съобщават от Община Пордим.

Той е насочен към нуждаещи се от подкрепа възрастни хора и лица с увреждания и ще осигури заетост на 14 безработни лица в рамките на 12 месеца. Те ще бъдат назначени като домашни помощници, изпълняващи доставки по домовете. По проекта ща бъдат назначени и специалисти като координатор, медицинска сестра и психолог, които да подпомагат изпълнението на дейностите.

Обхватът ще е не по-малко от 52 нуждаещи се лица. Ще се подсигурят и здравни грижи от медицинска сестра и психолог, чиято задача е да извършват консултации относно превенция и профилактика на физическото и психическото здраве и социално значими заболявания, с цел подобряване здравния статус на потребителите.

"По този начин се надграждат и разширяват възможностите на Община Пордим да предостави социални услуги и подкрепа на нуждаещите се в домашна среда, повишавайки качеството им на живот и социална закрила, а финансовият ресурс е насочен директно към хората, които са потребители по проекта. Това е отговорната социална политика, достигаща пряко до нуждаещите се лица", посочват от пресцентъра на местната управа.